triangle Icoon Agenda

Slim samenwerken bij inburgering

Op 18 november organiseren Binnenlands Bestuur, Nieuwkomers aan de slag en TopTaal een congres waarin het onderwerp Slim samenwerken bij inburgering centraal staat.

Inburgering 2021

De regie op inburgering gaat naar de gemeenten. Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het huidige inburgeringssysteem is onvoldoende effectief. Lees meer.

Onderzoek

Afgelopen juni onderzocht TopTaal samen met Binnenlands Bestuur de status van gemeenten op de voorbereidingen van de nieuwe inburgerinsgwet. Uit deze enquête bleek dat veel gemeenten nog lang niet klaar zijn voor hun nieuwe taken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in juli gepresenteerd in een whitepaper. Uit de whitepaper blijkt ook dat onze maatschappij voor een grote uitdaging staat. Veel mensen staan nog buitenspel, omdat zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en daardoor minder kansen hebben om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Integrale aanpak

Dit alles vraagt om een effectievere ondersteuning van de statushouder. Hiervoor is een integrale aanpak en meer maatwerk nodig. Maar hoe regisseert u dat? En hoe ziet een passende lokale en regionale samenwerking eruit? Dit vraagt om visie, veranderingen in wetgeving, beleid en uitvoering.

Slim samenwerken bij inburgering

Op maandag 18 november organiseren Binnenlands Bestuur, TopTaal en Nieuwkomers aan de slag een congres waarin het onderwerp ‘Slim samenwerken bij inburgering’ centraal staat.  En congres voor gemeenten om samen kennis te delen om dit vorm te geven. Tijdens het congres gaan we in op de volgende thema’s, een integrale aanpak, duurzame inburgering en AVG proof. Ga voor het volledige programma en meer achtergrond informatie naar de website van het Binnenlands Bestuur: https://www.aanmelder.nl/binnenlandsbestuur-109024

Meld u nu aan!

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier