Nieuws

Taaltrajecten in Gooi en Vechtstreek

In opdracht van een aantal gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek gaat TopTaal begin 2019 taal & participatietrajecten gericht op werk aanbieden.

In opdracht van een aantal gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek gaat TopTaal begin 2019 taal & participatietrajecten aanbieden. Het gaat om non-formeel en formeel aanbod. Deelnemende gemeenten zijn: Blaricum, Eemnes, Gooise Meren (Bussum, Naarden en Muiden), Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren (Loosdrecht, ‘s-Graveland en Nederhorst den Berg). De taalcursussen en taaltrainingen zijn voor inwoners van de bovengenoemde gemeenten die niet inburgeringsplichtig zijn. Vanaf januari 2019 gaat TopTaal starten met deze gratis taalcursussen op verschillende locaties in de regio.

Taalcursussen gericht op niveauverbetering
Met deze cursus verbetert de deelnemer zijn/haar taalniveau om beter te kunnen participeren in de samenleving. De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat behaalt de deelnemer een diploma.

Taaltrajecten gericht op werk en opleiding 
Na het volgen van een taaltraject gericht op werk en opleiding heeft de deelnemer betere kansen op de arbeidsmarkt en betere kansen van slagen met een opleiding. Zoals: het krijgen van een baan, beter functioneren in een bestaande baan, stage lopen of actiever naar werk zoeken. Zie hieronder de taal & werktrajecten die we aanbieden.

 

Taalcursus gericht op ouders
Anderstalige ouders kunnen een traject Taal en Ouderbetrokkenheid volgen op de school van hun kind. Met dit programma worden ouders gestimuleerd om de Nederlandse taal te leren en hun betrokkenheid bij school en de (taal)ontwikkeling van hun kind te vergroten.

De doelstellingen van de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid zijn:
–  Verbeteren van de taalvaardigheid van ouders zodat zij beter in staat zijn hun kind(eren) te ondersteunen in hun ontwikkeling.
–  Vergroten van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie;
–  Voorbereiden van ouders op een vervolg richting participatie, (vrijwilligers-)werk of scholing.

Met het traject Taal en Ouderbetrokkenheid bereiken we een groep ouders met een taal en/of participatiebehoefte die met ander educatieaanbod niet worden bereikt.
De inhoud van de trajecten wordt in overleg met de school vastgesteld en is aanvullend op andere activiteiten van de school. De onderwerpen sluiten aan bij de thema’s van de school en bij de leervraag van de ouders. In het traject wordt veel aandacht besteed aan de rol die de ouder kan spelen bij de schoolloopbaan van het kind. Naast de lessen voeren de ouders opdrachten uit, veelal met hun kind. De bewijzen van de opdrachten worden verzameld in een portfolio. Door het maken van een portfolio worden ouders gestimuleerd om met hun kind te praten, te spelen, samen te koken, samen te lezen etc.

Elke school in de regio Gooi en Vechtstreek kan zich aanmelden.
Aanmelden school? Neem contact op met Marije Pronker. Stuur een mail naar: Marije.Pronker@toptaalgroep.nlWil je je Nederlands verbeteren? Of wil je je taalcursus combineren met een participatietraining gericht op werk of opleiding? Of wil je je taalvaardigheid verbeteren, zodat je je kinderen beter kan helpen op school?  Schrijf je dan hier in voor één van de taalcursussen.

Verbeter je Nederlands als inwoner van deelnemende gemeenten
De bovenstaande cursussen  worden aangeboden aan inwoners van de Gemeenten Blaricum, Gemeente Eemnes, Gemeente Gooise Meren, Gemeente Hilversum, Gemeente Huizen, Gemeente Laren, Gemeente Weesp en Gemeente Wijdemeren.  Meer informatie? Bel met Marije Pronker 088- 3742000 of stuur een mail naar info@toptaalgroep.nl

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier