stripes Icoon Nieuws

Intensieve taaltrajecten voor statushouders

In opdracht van de gemeente Amsterdam verzorgt TopTaal de intensieve taaltrajecten. Het zijn korte trajecten gericht op werk in de branches zorg, techniek, hospitality en detailhandel.

De intensieve taaltrajecten zijn bedoeld om statushouders een ‘boost’ te geven om hun taalverwerving te verhogen. Er zijn twee verschillende groepen, statushouders die op zoek zijn naar werk en statushouders die al werk hebben.

De eerste groep krijgt in totaal 70 uur les en bestaat uit een groep van 6 of meer cursisten. Er wordt gefocust op de specifieke branche waarin zij willen werken. Bij de groep statushouders die al werk hebben is de werkgever betrokken. De lessen worden in overleg met de werkgever op maat gemaakt. De werkgever bepaalt of het privélessen of groepslessen zijn.

Het doel is dat de statushouders in een korte periode de taalvaardigheid verhogen en de vaardigheden die ze nodig hebben in het werk verbeteren. Of makkelijker werk kunnen vinden in de branche waarin zij willen werken.

Pantar

Bij Pantar werken 3000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij voeren opdrachten uit voor gemeenten en bedrijven. Eén van de werknemers heeft een werkervaringsplek in de hospitality. Hij gaat hierbij de wijk in, de communicatie met de burger is dan erg belangrijk. De werknemer voert gesprekken, beantwoordt vragen en maakt meldingen via apps. Na deze werkervaringsplek gaat Pantar hem helpen bij het solliciteren naar een andere functie. TopTaal biedt hem privélessen die vooral gericht zijn op de spreekvaardigheid.

WorkForce

Op 9 oktober 2019 is een privétraject gestart bij WorkForce. Via dit uitzendbureau voor de industrie- en bouwsector is de betreffende cursist werkzaam bij een loodgietersbedrijf. De taalbarrière komt voornamelijk tot uiting in de communicatie met collega’s en het begrijpen van instructies. Het taaltraject is gericht op de vaktaal dat nodig is om de werkzaamheden als loodgieter correct uit te voeren en op mondelinge vaardigheden om de communicatie goed te laten verlopen.

E-bike To go

Bij dit bedrijf kun je een abonnement voor een e-bike afsluiten. Het onderhoud aan de fietsen is bij het abonnement inbegrepen en wordt o.a. uitgevoerd door onze cursist. Tijdens het taaltraject wordt gewerkt aan communicatie met collega’s en klanten. Ook het durven doorvragen als een instructie niet direct duidelijk is en het documenteren van uitgevoerde reparaties komen aan bod. De cursist wordt hierbij geholpen door een taalmaatje op de werkvloer.

Rijschool Nootdorp

Het taaltraject bij Rijschool Nootdorp was een onderdeel van de voorbereiding van de cursist op het praktijkexamen voor taxichauffeur. Een taxichauffeur communiceert veel met klanten, over bijvoorbeeld prijsafspraken en de bestemming van de klant, maar ook over alledaagse onderwerpen tijdens de rit. Hier lag de focus op tijdens het taaltraject.

Bouwtak Tekenkamer

Bouwtak Tekenkamer verzorgt bouwkundige tekeningen voor particulieren, bedrijven en gemeenten. Een van de architecten volgt een intensieve taalcursus als voorbereiding in het contact met deze opdrachtgevers. Zowel algemene Nederlandse taal als vaktaal worden behandeld tijdens het traject.

SDR Elekrotechniek

Bij dit elektrotechnisch installatiebedrijf volgen 4 cursisten een BBL opleiding tot elektromonteur. Onderdeel van dit traject is de intensieve taalondersteuning, waarin de nadruk ligt op vaktaal en communicatie met collega’s en klanten. Ook komen enkele culturele verschillen aan bod, zoals de directheid van collega’s en initiatief durven nemen.

Atelier Boromini

Atelier Boromini is een duurzaam en sociaal productie-atelier waar op kleine schaal textiel genaaid, geverfd en bedrukt wordt met natuurlijke pigmenten op basis van planten en mineralen. Vier werknemers werken in een intensief taaltraject aan hun spreek- en luistervaardigheid om hun positie binnen het bedrijf en op de arbeidsmarkt te verbeteren.

De Ingenieur/De Bovenste Laag

Dit bedrijf is gespecialiseerd in stuc- en schilderwerk. De Bovenste Laag werkt alleen met statushouders. 7 statushouders zijn inmiddels gestart met de opleiding. Het is belangrijk dat ze onderling beter Nederlands kunnen spreken, maar ook beter Nederlands kunnen spreken wanneer ze een klus hebben bij klanten. De Nederlandse lessen zijn voornamelijk toegepast op het jargon. 

Sensa Zorg

Sensa Zorg is een multiculturele zorginstelling die haar hulpverlening richt op jeugdigen, ouderen, dementerenden, lichamelijk- en verstandelijke gehandicapten, mensen met psychologische klachten, verslaafden en vrouwen in de kraamtijd. De statushouder gaat werken als ambulant begeleider voor Arabisch sprekende gezinnen. Het is belangrijk dat ze kan rapporteren naar collega’s die de gezinnen gaan behandelen. Ook moet ze hierover kunnen overleggen. Er zal dus vooral gericht worden op het jargon van haar nieuwe functie.

Wacker

Wacker is een biofarmaceutisch bedrijf. Het betreft hier een privéles voor een werknemer die werkt bij Wacker als operator. Het Nederlandse contact met zijn collega’s is het belangrijkste in zijn werk. Hij wil daarom de Nederlandse taal beter leren. De lessen zijn gericht op het jargon dat hij nodig heeft om te communiceren met zijn collega’s.

Bartje Boemboe

Bartje Boemboe is een Indonesisch afhaalrestaurant. De statushouder die hier gaat werken moet de Nederlandse taal leren omdat zij recepten moet kunnen lezen en veel contact heeft met collega’s en bij drukte contact heeft met klanten. 

Move Better Fysiotherapie

Op 16 september start er een privéles via Move Better Fysiotherapie. De betreffende cursist werkte in Syrië al als fysiotherapeute, maar moet in Nederland opnieuw haar diploma’s halen. Hier is ze druk mee bezig. De werkgever wil haar graag in dienst nemen, maar dan moet ze haar Nederlandse taal wel verbeteren. Ze doet nu vooral nog intakegesprekken met Arabisch sprekende cliënten, maar moet wel een behandelplan in het Nederlands schrijven. De lessen zijn dan ook gericht op het vakjargon en vragen die ze moet stellen aan cliënten tijdens een intake. Daarnaast krijgt ze les over het zorgstelsel in Nederland.

Roets Bikes

Roets Bikes maakt oude fietsen weer tot leven. Er werken 5 statushouders bij Roets Bikes die deelnemen aan het intensieve taaltraject. Zij moeten alle processen, fietsonderdelen en vakjargon kennen. Daarom wordt er tijdens het intensieve taaltraject gefocust op de werkzaamheden in combinatie met de taal.

Action

Action is een non-food discountwinkel. Bij de Action krijgen 2 statushouders ondersteuning in de Nederlandse taal voor de werkzaamheden die ze uitvoeren in de winkel. Denk hierbij aan klantcontact, productkennis en vakjargon.

Sportvereniging SDW

Bij de Amsterdamse sportvereniging krijgen statushouders de mogelijkheid om na de taallessen stage te lopen. De stage is gericht op de facilitaire werkzaamheden bij de sportvereniging. Denk aan lampen ophangen, horecawerkzaamheden, onderhoud aan het terrein en schoonmaakwerkzaamheden.

Stiel Groep

Stiel Groep is een bouwtechnisch bedrijf met alle disciplines onder één dak, actief op het gebied van vastgoedonderhoud en –renovatie in zowel woningbouw als utiliteit. TopTaal verzorgt hier privélessen voor een aantal statushouders. De statushouders volgen een opleiding tot elektricien of loodgieter en lopen stage bij de Stiel Groep. In deze functies kom je veel bij mensen thuis, waardoor de lessen dan ook voornamelijk gericht zijn op klantcontact en vakjargon.

Atalia & Cumberbatch

Atalia & Cumberbatch beheert het inkomen en vermogen van personen. Bij Atalia bewindvoering voert de statushouder administratieve taken uit. Hij krijgt privéles, waarbij hij het vakjargon, zoals incasso, buitengerechtelijke incassokosten, etc. leert. Deze lessen zorgen ervoor dat hij zelfverzekerder zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

Wilt u meer weten over de intensieve taaltrajecten? Neem dan contact met ons op. Wilt u zich aanmelden voor een intensieve taalcursus. Kijk hier of u in aanmerking komt.

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier