stripes Icoon Nieuws

Alles is gezondheid en geletterdheid

TopTaal ondertekende samen met 69 anderen de pledge

Versterking samenwerking gezondheid en geletterdheid
Een bijdrage leveren aan Voel je goed!, een integrale aanpak op het gebied van overgewicht en gezondheidsvaardigheden. Medewerkers opleiden om laaggeletterdheid te signaleren en mensen door te verwijzen naar passende taalscholing. Partijen bij elkaar brengen om nieuwe producten, diensten en concepten te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan de aanpak van laaggeletterdheid. Dit is een greep uit de beloften van de twaalf partijen die zich vandaag aansluiten bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid, onderdeel van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid…

Relatie gezondheid en geletterdheid
Mensen die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie, hebben in veel gevallen een slechtere gezondheid dan geletterde mensen. Ze maken vaker gebruik van de zorg, ze hebben minder kennis over gezondheid en meer moeite met therapietrouw en zelfzorg. Ook hebben zij een grotere kans eerder te sterven.

Taalscholing en gezondheid
Er is voor laaggeletterden veel winst te behalen. Taalscholing maakt niet alleen taalvaardiger, maar ook gelukkiger, zelfredzamer, actiever en laaggeletterden voelen zich na het volgen van scholing zowel fysiek als psychisch gezonder. Alle partners van de alliantie beloven zich actief inzetten om laaggeletterdheid in Nederland terug te dringen.

Nieuwe partners
Op 22 november 2016 tekenden in Den Haag twaalf nieuwe partijen uit alle sectoren van de samenleving de pledge Alles is gezondheid….

TopTaal ondertekend pledge

Hiermee heeft de Alliantie gezondheid en geletterdheid inmiddels 69 partners. De partners die zich hebben aangesloten zijn: GGD Gelderland Zuid, Goedkoop Gezonde Voeding, HANNN, Huis voor de Beweging, Kans voor de Veenkoloniën, Staatsbosbeheer, Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, TopTaal, Piëzo, Universiteit Maastricht, Weten & Eten en Wester & Van Doorn.

De Alliantie gezondheid en geletterdheid is een initiatief van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid… en Stichting Lezen & Schrijven

Meer nieuws

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier