triangle Icoon Nieuws

Subsidie voor taaltrainingen Nederlands

Vanaf 1 januari 2020 kan er weer een RAS-bijdrage worden aangevraagd voor taaltrajecten.

Schoonmaken is een vak. Om dat vak professioneel uit te kunnen oefenen, is een goede opleiding belangrijk, daarom stimuleert De RAS dit door onder andere subsidie voor taaltrainingen Nederlands.

Het aanvragen van de RAS bijdrage kan tot uiterlijk 1 januari 2021, of tot het budget op is. De werkgever kan via de RAS een bijdrage ontvangen van maximaal € 3.500 per traject per deelnemer. De werkgever betaalt de kosten van de opleiding en de opleidingsuren. Voor groepen vanaf vier deelnemers is de subsidie kostendekkend. Bij minder aanmeldingen kunnen we een medewerker op de wachtlijst zetten of starten met een kleine groep. Er geldt dan een eigen bijdrage per persoon.

Met een taaltraject of schrijftraject kunnen werknemers hun vaardigheden Nederlandse taal verbeteren. Daarbij gaat het bij een taaltraject vooral om spreken en luisteren.  En bij een schrijftraject gaat het om de schrijfvaardigheid. Dit is vooral bedoeld voor direct leidinggevenden, want zij hebben in hun werk veel te maken met het schrijven van e-mails en korte berichten aan werknemers en opdrachtgevers. Het verbeteren van de vaardigheden Nederlandse taal zorgt voor een betere communicatie op de werkvloer, maar het geeft de werknemer ook zelfvertrouwen en versterkt de positie op de arbeidsmarkt.

Wil je dit ook regelen voor jouw medewerker? Neem dan contact met ons op. Wij maken graag vrijblijvend een offerte.

Hieronder lees je welke cursussen we aanbieden en hoe je medewerkers kunt aanmelden.

Taaltraject beter Nederlands spreken en begrijpen

Focus op mondelinge communicatie

Doelstelling

Verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid gericht op de werksituatie van de medewerkers, zodat de communicatie op de werkvloer verbetert.

Doelgroep

Medewerkers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche, die nog moeite hebben met de mondelinge vaardigheden van de Nederlandse taal (spreken en luisteren).

Niveau

Om mee te kunnen doen, moeten medewerkers gealfabetiseerd zijn. Deze cursus wordt op twee niveaus aangeboden:

 • Verbeteren van de mondelinge vaardigheden naar niveau A2
 • Verbeteren van de mondelinge vaardigheden naar niveau B1

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

 • Werkinstructies begrijpen/doorgeven
 • Informele en formele communicatie op de werkvloer
 • Je mening geven, een afspraak maken en samenwerken
 • Werkoverleg
 • Woordenschat m.b.t. de werksituatie
 • Vaste uitdrukkingen en gezegden m.b.t. de werksituatie
 • Uitspraak en intonatie
Lesduur en lesplanning

Eén keer per week (twee keer per week is bespreekbaar) wordt er lesgegeven. Een les duurt 2, 2.5 of 3 uur per les. De startdatum, lesdag en lestijd worden in overleg afgestemd. De cursus duurt 60 of 70 lesuren, afhankelijk van de groepsgrootte.

Leslocatie

De cursus vindt plaats op locatie van de opdrachtgever of op het object waar de medewerkers werkzaam zijn.

 

 

 

Taaltraject Klantgerichte e-mails schrijven

Focus op schriftelijke vaardigheden

Doelstelling

Het verbeteren van de schrijfvaardigheid zodat medewerkers beter in staat zijn om klantgerichte e-mails te schrijven die helder en begrijpelijk zijn voor de lezer.

Doelgroep

Direct leidinggevenden die moeite hebben met schrijven, omdat zij in hun werk veel te maken hebben met het schrijven van korte berichten, e-mails en verslagen.

Niveau

Het minimale instapniveau is niveau A2. Deelnemers doen een intake waarbij het beginniveau wordt getoetst en de knelpunten helder worden. Deze cursus wordt op drie niveaus aangeboden:

 • Klantgerichte e-mails schrijven met einddoel B1-niveau
 • Klantgerichte e-mails schrijven met einddoel B2-niveau
 • Klantgerichte e-mails schrijven met einddoel C1-niveau

 Onderwerpen die aan de orde kunnen komen

 • Formuleren in heldere, korte zinnen
 • Nederlandse spelling en grammatica
 • Structuur aanbrengen
 • Opening en afsluiting van e-mails
 • Gericht op de werkzaamheden van direct leidinggevenden in de Schoonmaakbranche
 • Na iedere les een gerichte schrijfopdracht die voor de volgende les per e-mail ingeleverd  moet worden
 • Lesmateriaal en huiswerkopdrachten gericht op de werkzaamheden van de cursisten speciaal door Taal in de Schoonmaak samengesteld
 • Studiebelasting twee tot vier uur per twee weken
Lesduur en lesplanning

Lesdagen en lestijden worden met de cursisten en de opdrachtgever afgestemd.

Leslocatie

De training vindt plaats op locatie van de opdrachtgever of op het object waar de medewerkers werkzaam zijn.

Stappenplan

Voorbereiding training

1. Aanmelden deelnemers

De opdrachtgever vult op het aanmeldformulier de namen van de medewerkers in die opgegeven worden voor de taaltraining. Opdrachtgever ontvangt van TopTaal het aanmeldformulier.

2. Intake met deelnemers

Voorafgaand aan de cursus vindt een intake plaats met de medewerkers, waarin het beginniveau wordt getoetst. De intake bestaat uit een lees-en schrijftoets en een leerbaarheidstoets.  Voor het bepalen van het spreekvaardigheidsniveau wordt tevens een persoonlijk interview afgenomen.

3. Opdrachtbevestiging voor opdrachtgever

Naar aanleiding van de opgestelde doelstellingen en de intakeresultaten maken we een trainingsvoorstel. Het trainingsvoorstel wordt aan de opdrachtgever voorgelegd voor akkoord. Bij akkoord, ontvangt de opdrachtgever een opdrachtbevestiging die bij akkoord getekend retour naar ons gestuurd dient te worden.

4. Subsidieaanvraag

TopTaal vraagt bij de RAS de subsidie aan. U dient hiervoor een aantal documenten aan te leveren.

Taaltraject

Training

Medewerker volgt de training met focus op mondelinge of schriftelijke vaardigheden. Vooraf wordt door de opdrachtgever aangegeven of de medewerker een training volgt voor verbetering van mondelinge of schriftelijke vaardigheden.

Lesmateriaal

We maken gebruik van lesmateriaal dat speciaal is ontwikkeld voor medewerkers in de schoonmaakbranche. De opdrachten sluiten goed aan op de werksituatie en er wordt veel geoefend met praktijksituaties.

Studiebelasting

De medewerker krijgt huiswerk/praktijkopdrachten mee na de les om ervoor te zorgen dat hij een gestage vooruitgang boekt in het taalniveau.

Rapportage tijdens de training

De opdrachtgever ontvangt een tussentijdse rapportage over de vorderingen en motivatie van de deelnemer. Hierin staat ook in hoeverre de medewerker vorderingen heeft geboekt richting de vastgestelde doelen.

MijnTopTaal: Digitaal cursistvolgsysteem

TopTaal werkt met een eigen digitaal cursistvolgsysteem: MijnTopTaal. U krijgt een persoonlijk account om in te loggen in MijnTopTaal. Zo kunt u ten allen tijde de presentie en voortgang van uw werknemers volgen.

Taal in de schoonmaakOok worden de rapporten geüpload in MijnTopTaal en houden we er belangrijke correspondentie bij. De voordelen voor u op een rij:

 • U bent altijd en overal up-to-date
 • De privacy van de cursisten/medewerkers is gewaarborgd
 • Het bespaart u veel (administratieve) tijd
Afsluiting

Toetsing en certificaat

Aan het einde van de training wordt de deelnemer getoetst. De toetsresultaten worden verwerkt in een eindrapport. De deelnemer ontvangt een certificaat.

 

 

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier