triangle Icoon Nieuws

TopTaal in de regio’s Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

TopTaal gaat de komende jaren door met het verzorgen van taalonderwijs in het kader van WEB, taal op de werkvloer en projecten op het gebied van inburgering

Net als voorgaande jaren mag TopTaal weer het taalonderwijs verzorgen in de regio’s Noordwest Veluwe (Harderwijk e.o.) en Stedendriehoek (o.a. Apeldoorn-Zutphen-Deventer). Natuurlijk doen we dat weer in nauwe samenwerking met Taalhuizen, bibliotheken, vrijwilligersorganisaties, bedrijven, partners en gemeenten. Het aanbod vanaf 2020 bestaat uit  taalonderwijs in het kader van Wet Educatie Beroepsonderwijs, Taal op de Werkvloer en Inburgering.

Wet Educatie Beroepsonderwijs

In deze arbeidsmarktregio is Apeldoorn de contactgemeente. Zij stemt met hun regiogemeenten en met TopTaal het taalonderwijs af. Het aanbod bestaat uit NT2 taalonderwijs naar de niveaus A2 en B1.  Het aanbod NT1 taalonderwijs naar de niveaus 1F, 2F en digitale vaardigheden basisniveau 1. Daarnaast bieden we maatwerktrajecten aan die niet diplomagericht zijn (non-formeel), maar bedoeld zijn om bepaalde competenties te behalen en specifieke vaardigheden te verbeteren. Deze maatwerktrajecten worden vastgesteld in samenspraak met de individuele gemeenten in het gebied. Alle trajecten bij TopTaal beginnen met een professionele intake inclusief toetsing en er wordt lesgegeven door een gekwalificeerde docent. Daarnaast vindt er vaak ondersteuning plaats door vrijwilligers.

Taal op de Werkvloer

Daarnaast verzorgt TopTaal taalonderwijs bij bedrijven. De trajecten Taal op de Werkvloer geven bij bedrijven uit diverse branches. Deze trajecten worden altijd praktijk- en competentiegericht ingevuld in overleg met de werkgever. Wij  overleggen vooraf met bedrijven welke taalvaardigheden van belang zijn om te trainen bij de medewerkers. Denk aan: veiligheidsinstructies begrijpen, om uitleg kunnen vragen als je iets niet begrijpt of een logboek kunnen invullen.  Soms is voor deze trajecten gedeeltelijke financiering beschikbaar vanuit subsidies. Benieuwd naar ervaringen met Taal op de Werkvloer trajecten? Kijk op: https://www.toptaal.nl/werkgevers/

Inburgering

In deze regio verzorgde TopTaal taalonderwijs/ inburgeringslessen in de gemeente Twello voor inwoners van Twello, Voorst en omliggende plaatsen. Eind vorig jaar is dit project afgerond. Zo goed als alle cursisten zijn klaar met hun inburgering. Een paar cursisten hebben hun inburgering nog niet afgerond maar daar hebben we een passende oplossing voor kunnen vinden.

Zoals overal in het land zijn gemeenten zich aan het voorbereiden op de nieuwe wet inburgering en worden er in diverse gemeenten in deze regio pilots gedaan in samenwerking met TopTaal. Een aantal voorbeelden van lopende projecten zijn:

  • Taal & voorbereiding op werk in combinatie met lifestyle in Apeldoorn voor inburgeraars die ontheven zijn van inburgering.
  • Project GA op weg – sociale activering en voorbereiding op werk in combinatie met sport & bewegen, in Harderwijk voor statushouders die ontheven zijn van inburgering.
  • Onafhankelijke taaltoetsing voor statushouders voor cliënten van Meerinzicht (Harderwijk, Ermelo, Zeewolde).

In het eerste kwartaal van 2020 zal in Harderwijk worden gestart met InburgerenWerkt. Dit is een platform voor loopbaanontwikkeling en werkgeversdienstverlening. In het platform communiceren de statushouder, de klantmanager, de job-taalcoach en de werkgever over de voortgang van de ontwikkeling van de statushouder. TopTaal heeft de taalopdrachten voor dit platvorm ontwikkeld. Binnenkort meer hierover.

 

 

 

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier