triangle Icoon Nieuws

Taalstart voor statushouders in Rotterdam

Taalstart is een nieuw traject voor statushouders die zich net in de gemeente Rotterdam hebben gevestigd. Het traject bestaat uit een combinatie van taallessen en workshops gericht op zelfredzaamheid en vormt een voorbereiding op het inburgeringstraject.

De gemeente Rotterdam heeft zich als doel gesteld om Rotterdamse statushouders een veilig, nuttig en thuis gevoel te geven en wil dat de statushouders zo snel mogelijk na vestiging in Rotterdam actief aan hun taalwerving en integratie werken. Door het aanbieden van het Taalstart traject nog voor de inburgering geef je de statushouder alvast de kans om de regie over hun leven te nemen en uiteindelijk duurzaam te laten meedoen in de maatschappij. Zo worden de statushouders ondersteund bij hun kennismaking met Rotterdam en de voorzieningen van de stad. En ook leren ze mede-statushouders kennen, waardoor ze zich meer gesteund voelen.

De Taalstart is een modulair programma bestaande uit workshops en taallessen die voorbereiden op het leven in Nederland. Onderwerpen die aan bod komen zijn: praktische zaken in Rotterdam, digitale vaardigheden, inburgering en scholing, arbeidsmarkt en kansen, gezondheidszorg en hulp en netwerken.

Belangrijk onderdeel van het programma is dat het taalniveau en de leerbaarheid van de statushouders in kaart worden gebracht. Op die manier draagt Taalstart bij aan de keuze voor een passend inburgeringstraject.

TopTaal verzorgt zowel de workshops als de taallessen. De eerste groep is inmiddels gestart. We vinden dit een mooi voorbeeld van hoe gemeenten bezig zijn de regie nu al naar zich toe trekken ter voorbereiding op de nieuwe inburgering van 2021.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier