triangle Icoon Nieuws

Taalbuddy’s in de praktijk

Tijdens het Tel mee met Taal Congres geven TopTaal en JumboSupermarkten samen een workshops over de borging van de taaltrainingen op de werkvloer.

TopTaal en JumboSupermarkten verzorgen dit jaar samen een workshop tijdens het Tel mee met Taal Congres. Het onderwerp van de workshop is ‘Borging van de Taaltrainingen op de werkvloer: Taalbuddy’s in de praktijk’. Want hoe zorg je er nu voor dat je taaltrainingen ook worden toegepast op de werkvloer? Hoe zorg je ervoor dat je werknemers de taal ook toepassen in de praktijk? 

Op donderdag 13 februari 2020 vindt het jaarlijkse Tel mee met Taal Congres plaats in Utrecht. Het thema van dit jaar is ‘Samenwerken aan betere basisvaardigheden voor jong en oud’. Het congres bestaat uit verschillende workshops en presentaties. Ga voor meer informatie over het programma naar: https://www.telmeemettaal.nl/evenementen/tel-mee-taal-congres/.

Alle deelnemers konden een voorstel indienen voor een actieve deelname aan het programma. TopTaal heeft samen met JumboSupermarkten het voorstel ‘borging van de Taaltrainingen op de werkvloer: Taalbuddy’s in de praktijk’ ingediend en het is goedgekeurd door de organisatie. Hier zijn we natuurlijk erg trots op!

Taaltrainingen op de werkvloer

Bij Jumbo willen ze verwachtingen overtreffen. Iedere dag, overal, voor elke klant. Daarom is het belangrijk dat iedere collega het Jumbo DNA in zicht heeft: samen, ondernemen, winnen. Ook in de distributiecentra werken ze iedere dag samen aan de leukste boodschap voor de klant. In deze distributiecentra werken mensen uit allerlei landen. Om samen het verschil te maken voor de klant is goede communicatie erg belangrijk. Communicatie om het werk goed te kunnen doen, maar ook om veilig te kunnen werken. Daarom bieden ze trainingen Nederlands op de werkvloer aan van TopTaal.

Borging van de taaltrainingen

Het doel van de training is dat de Nederlandse taal leren en/of verbeteren (algemene taalverhoging) en daarbinnen vaardigheden trainen die de communicatie op de werkvloer versoepelen. Het leren wordt vaak bemoeilijkt doordat er in de dagelijkse praktijk niet altijd Nederlands wordt gesproken op de werkvloer. En met alleen lessen blijft het leren beperkt. Pas wanneer deelnemers gaan oefenen gaan ze in een hoog tempo vooruit, omdat dan de koppeling naar de werkvloer wordt gemaakt. Ze kunnen de lesstof dan meteen toepassen. De borging op de werkvloer is dus erg belangrijk. Maar hoe maak je de koppeling met de werkvloer?  Hoe zorg je dat werknemers de taal toepassen op de werkvloer?

Om de geleerde taalvaardigheden toe te kunnen passen op de werkvloer, spelen taalbuddy’s een belangrijke rol in de taalontwikkeling.  Collega’s zien het belang van het spreken van de Nederlandse taal op de werkvloer en hebben een belangrijke rol bij het uitvoeren van de praktijkopdrachten die deelnemers meekrijgen.

Toolkit

Het borgen van taaltrainingen op de werkvloer doen we door middel van een door TopTaal ontwikkelde toolkit voor leidinggevenden, een gestructureerd portfolio voor deelnemers en het inzetten van taalbuddy’s (collega’s). We werken met praktijkopdrachten die aansluiten op het niveau en de werkzaamheden van de medewerkers.

Het resultaat van de middelen die we bij Jumbo inzetten om de kwaliteit van de taaltrainingen te waarborgen is erg positief. We zien dat collega’s de taal toepassen in de praktijk. We merken een verbetering in de communicatie en bovenal zien we dat de collega’s meer zelfvertrouwen hebben om de taal ook toe te passen. Dit alles zorgt voor een nog leukere manier van werken en een veiligere werkomgeving.

De workshop

Tijdens de sessie laten we zien hoe je collega’s kunt inzetten om het leerproces te waarborgen. We laten zien hoe je deelnemers kunt stimuleren de theorie in de praktijk te brengen. Daarvoor heeft TopTaal een toolkit ontworpen. De toolkit voor leidinggevenden bevat concrete en praktische handvatten om te oefenen met medewerkers. We laten tijdens de sessie zien waar de toolkit uit bestaat, hoe we deze inzetten en wat de resultaten zijn.

Een ander middel dat we inzetten is een taalbuddy. Een collega of leidinggevende wordt gekoppeld aan een deelnemer om te helpen bij het uitvoeren van opdrachten. Tijdens de sessie worden de ervaringen van Jumbo met het werken met taalbuddy’s en de toolkit gedeeld.

Daarnaast vertellen we over het portfolio voor deelnemers. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de praktijkopdrachten die ze met hun collega taalbuddy’s uitvoeren. Ook krijgen ze aan het einde van de training tips om verder te leren. Bijvoorbeeld een lijst met websites, tv-programma’s en taalapps die voor hen relevant zijn. En tips waar je kunt oefenen met de taal. Zij maken vanuit deze tips voor zichzelf een plan van aanpak: waar, wanneer, hoe en met wie gaan zij de taal onderhouden als er geen lessen meer zijn.”

Wat levert het op?

Deze sessie levert concrete en praktische handvatten op voor het inzetten van leidinggevenden en overige collega’s om de kwaliteit van taaltrainingen te waarborgen.

Wil je meer informatie? Neem contact met ons op.

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier