triangle Icoon Nieuws

Tel mee met Taal subsidie 2022

De Tel mee met Taalsubsidie is definitief en kan aangevraagd worden van 1 januari t/m 28 februari 2022

Tel mee met Taal subsidie 2022

De Tel mee met Taalsubsidie is definitief en kan aangevraagd worden van 1 januari t/m 28 februari 2022.

De Tel mee met Taal subsidie is beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Want onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal is een groot probleem om mee te kunnen doen in de samenleving. Er zijn 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar waarbij het niveau onder het eindniveau van de basisschool is.

Dankzij deze subsidie worden werkgevers ondersteund de Nederlandse taalbeheersing op de werkvloer aan te pakken. Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor cursussen die leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of digitale vaardigheden. De cursussen zijn voor zowel werknemers met Nederlands als moedertaal als anderstalige werknemers.

Taal op de werkvloer – ook online

Met een cursus taal op de werkvloer kunnen werknemers hun Nederlandse taalvaardigheid verbeteren. Het verbeteren van de taalvaardigheid heeft een positief effect op de kwaliteit van het werk de productiviteit en inzetbaarheid van werknemers en de veiligheid en het wederzijds begrip op de werkvloer.
Goede beheersing van de Nederlandse taal is voor iedereen in het arbeidsproces relevant.

TopTaal verzorgt taaltrainingen die de taalvaardigheid op de werkvloer vergroten. Het gaat om het lezen en begrijpen van instructies, spreken met collega’s, klanten en leidinggevende, maar ook het schrijven van werkoverdrachten en e-mails.
Omdat elk bedrijf en elke functie anders is, baseren we onze maatwerktrainingen op de specifieke situatie en leerdoelen van de betreffende medewerkers. In onze trainingen worden de theorie en de praktijk van de dagelijkse werkzaamheden van uw medewerkers geïntegreerd. Uit onderzoek blijkt dat dit de meest effectieve leermethode is.

Voorlopig vinden onze taalcursussen online plaats. Wij gebruiken daarvoor een online platform dat dient als een digitaal klaslokaal. Een voordeel van afstandsonderwijs is dat locatie niet meer bepalend is. Werknemers van meerdere locaties kunnen in dezelfde groep les volgen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

TopTaal ontzorgt en vraagt de subsidie voor u aan. De subsidie kan tussen 1 januari en 28 februari worden aangevraagd en gaat middels een loting. Daarom is het belangrijk om nu al voorbereidingen te treffen voor de inschrijving. Ook tijdens de Coronacrisis.
De voorbereiding op de subsidieaanvraag bestaat uit een inventarisatie van medewerkers die in aanmerking komen voor de taalcursus en een screening en intake via een digitaal screeningsinstrument. TopTaal zorgt voor de verdere administratieve afhandeling van de aanvraag.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de Tel mee met Taal regeling voor uw werknemers? Onze specialisten adviseren u graag. Neem contact op.

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier