triangle Icoon Inburgeren of staatsexamen

Staatsexamen programma II

Werken en studeren op hbo of universitair niveau

Voor wie

Deze cursus is voor mensen die willen werken of studeren aan het hbo of de universiteit. Of mensen die willen inburgeren op een hoog taalniveau. Met dit programma laat je zien dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst om in Nederland te kunnen werken en studeren.

Wat

Het lesprogramma leidt op tot taalniveau B2. De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden. De cursus bestaat uit een deel taal en een deel kennis van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met een examentraining.

Duur

Het volledige traject heeft een duur van 16 maanden. Afhankelijk van je startniveau kan het traject sneller.

Kosten

Ben je inburgeringsplichtig? Kijk hier of je een lening kan krijgen.

 

Meld je aan

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier