stripes Icoon Inspiratie

Extra waardering is een mooi neveneffect

Gesprekken verlopen soepeler en teamleiders hebben directer contact met hun medewerkers. Dat zijn resultaten van de trainingen die TopTaal het afgelopen jaar bij Blokker organiseerde. Merel Aaldering van Blokker blikt tevreden terug op het traject.

Blokker Holding is een Nederlands retailconcern met vier winkelformules. Vanuit het distributiecentrum in Geldermalsen worden de Nederlandse winkels bevoorraad. In Gouda staat het e-commerce distributiecentrum van waaruit de internetbestellingen die via de webshop binnenkomen verzendklaar worden gemaakt. Om de werkprocessen in de distributiecentra te optimaliseren is een goede communicatie op de werkvloer van groot belang. Daarom benaderde Blokker TopTaal om te analyseren welke taalvragen er spelen op de werkvloer en er vervolgens een passende taaltraining voor te laten ontwikkelen.

Ze zijn bij ons langs geweest en meegegaan de werkvloer op

Merel Aaldering licht toe: ‘Blokker is als organisatie volop in verandering. Dit betekent dat ook de managementstijl een ontwikkeling doormaakt. Wij hebben in dat licht goed gekeken naar de manier waarop onze leidinggevenden nu hun mensen aansturen en ook naar wat in de toekomst wenselijk is. Daar hebben we enige tijd geleden een project voor in het leven geroepen. Wat we willen, is dat teamleiders beter met hun teamleden in gesprek gaan. Zij moeten in staat zijn de dialoog te voeren over meer persoonlijke onderwerpen. “Heb je het naar je zin op het werk? Welke uitdagingen ondervind je? Waar loop je tegenaan? En hoe kun je je werk beter inrichten?” Dat zijn vragen die wij binnen Blokker steeds belangrijker vinden. Assistent-teamleiders moeten dit op termijn ook kunnen.’

Werkvloer

De Poolse uitzendkrachten waarmee Blokker veel werkt, hadden regelmatig moeite de juiste woorden te vinden. Daarom organiseerde Blokker samen met TopTaal een cursus voor vijf Poolse assistent teamleiders. Thema’s die daarbij aan de orde zijn geweest, zijn onder meer het spreken voor een groep en het uitbreiden van de woordenschat. Daarnaast bestond speciale aandacht aan het overbrengen van een boodschap en het geven van positieve feedback. Doordat in de training werd gewerkt met documenten van Blokker zelf, sloten de voorbeelden direct aan bij de dagelijkse praktijk van de cursisten.

Merel vindt het heel plezierig samenwerken met TopTaal. ‘Ze zijn bij ons langs geweest en meegegaan de werkvloer op. Door zich goed te verdiepen in de taal die onze Poolse assistent teamleiders nodig hebben, konden ze een programma op maat samenstellen.  De docent keek goed naar de behoeften van elke cursist. Interactieve oefeningen zorgden dat de lessen niet saai werden. De deelnemers hebben het taaltraject afgerond. Ook dat was heel leuk, met een bloemetje en een persoonlijk woord van de docent. We zien nu dat hun spreekvaardigheid een stuk verbeterd is. Met de training hebben we onze Poolse collega’s de kans gegeven zich te ontwikkelen. Dat zij zich daardoor extra gewaardeerd voelen, is een mooi neveneffect.’

Meer verhalen Meer info

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier