stripes Icoon Inspiratie

Intensief inburgeren loont

De gemeente Voorst zette enkele jaren geleden een eigen inburgeringstraject op. Taalonderwijs maakt daar een belangrijk deel van uit.

Toen er in 2016 binnen de gemeente Voorst een verhoogde instroom van statushouders op gang kwam, werd al snel duidelijk dat de integratie anders moest verlopen dan gebruikelijk. De Gelderse gemeente wilde deze doelgroep sneller laten integreren en participeren in de Nederlandse samenleving. Het idee dat nieuwkomers eerst drie jaar moeten inburgeren en lessen moeten volgen en pas daarna daadwerkelijk aan de slag zouden kunnen, sprak de gemeente niet aan. ‘Wij wilden als gemeente veel sneller mensen een plek geven in de samenleving. Door direct met hen op zoek te gaan naar een betaalde of onbetaalde werkplek en hen tegelijkertijd intensief te laten trainen, verwachtten we als gemeente sneller tot resultaten te komen.’

Het doel is dat zij sneller inburgeren en daarmee ook sneller zijn voorbereid op de arbeidsmarkt

 

Samenwerken

Daarom werd een intensief inburgeringsproject in het leven geroepen; een samenwerking tussen de gemeente Voorst, TopTaal, Mens & Welzijn en VluchtelingenWerk. Deelnemers krijgen drie dagdelen inburgeringslessen van TopTaal en één dagdeel ‘inburgering-plus’ van VluchtelingenWerk. Daarnaast gaan deze nieuwkomers in maximaal vier dagdelen per week meedoen in de lokale gemeenschap. Dat kan bijvoorbeeld een taalstage of vrijwilligerswerk zijn. Het doel is dat zij sneller inburgeren en daarmee ook sneller zijn voorbereid op de arbeidsmarkt.

Cursisten zijn enthousiast
De rol van TopTaal in het traject is het verzorgen van het taalonderwijs. In augustus werd gestart met 29 deelnemers en drie verschillende groepen. Jan licht toe: ‘We moeten er echt voor strijden om mensen te motiveren. Wij willen graag dat ze bij ons komen inburgeren, maar we kunnen ze niet verplichten. Het is hun vrije keuze. Wanneer ze dat doen, zijn ze verplicht naast de 7,5 uur taalles per week maximaal vier dagdelen vrijwilligerswerk te doen, afhankelijk van hun belastbaarheid. Betaald werk uitvoeren mag natuurlijk ook! Dit betekent dat ze maximaal acht dagdelen in de weer zijn.’

Waar de meeste deelnemers binnen de gemeente Voorst mee starten? Met alfabetisering. Jan is er resoluut in: ‘De groep die voor ons kiest, bestaat niet uit hoger opgeleiden. Deze doelgroep heeft veel tijd nodig om in te burgeren. Ik zie dat cursisten heel enthousiast zijn over de cursussen.’ Het eerste jaar verliep naar tevredenheid van de gemeente; inmiddels is het tweede jaar van start gegaan. ‘We zijn heel blij dat we dicht bij huis ons eigen inburgeringstraject hebben. Het maakt dat bijvoorbeeld moeders die de zorg voor kinderen hebben niet al te veel hoeven te reizen. Apeldoorn en Deventer zijn ver weg als je kleine kinderen hebt.’

Omdat Jan aan den lijve heeft ondervonden hoe moeilijk het kan zijn een plek in het arbeidsproces te krijgen, was hij een belangrijke aanjager van dit traject binnen de gemeente Voorst. ‘Ik heb zelf een visuele beperking en heb 36 jaar geleden behoorlijk moeten strijden om een arbeidsplek te krijgen. Er is mij dus veel aan gelegen het instromers nu gemakkelijker te maken. Toen er een stukje coördinatie op dit traject moest komen, heb ik dat met plezier op mij genomen. Ik zie nu dat het werkt!’

Meer verhalen Meer info

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier