stripes Icoon Inspiratie

Wat we doen bij TopTaal komt voort uit passie!

 “Ik ben opgegroeid in een groot gezin met een Indische vader, in een multiculturele arbeiderswijk. Bij ons thuis stond de deur echt altijd voor iedereen open. Mensen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden liepen de hele dag in en uit.

Mijn drijfveer om docent te worden, komt uit mijn middelbare schooltijd. Ik voelde mij toen niet gezien en zeker niet erkend. Om het verschil te kunnen maken voor de scholieren na mij, ben ik de lerarenopleiding gaan volgen.  Ik ben ervan overtuigd dat als mensen op de juiste momenten gezien worden, ze mooie stappen in hun ontwikkeling kunnen maken. De erkenning van kwaliteiten is ook een belangrijke kernwaarde van TopTaal geworden.

Tijdens de stages van de lerarenopleiding Nederlands kwam ik in aanraking met vluchtelingenkinderen en kinderen van gastarbeiders, die de taal en de cultuur nog moesten leren kennen. Die ervaring heeft zo’n grote indruk op mij achtergelaten dat ik naast mijn werk als NT2-docent, de NT2- expert opleiding ben gaan volgen aan de universiteit van Tilburg.

De pedagogische kant van het doceren heeft mij altijd erg aangetrokken. En doordat ik mij, vanwege mijn opvoeding en achtergrond,  goed kan identificeren met andere culturen, was de oprichting van TopTaal een logische volgende stap.”

Passie

Alles wat we doen bij TopTaal komt voort uit onze passie: we willen ervoor zorgen dat iedereen in Nederland de Nederlandse cultuur en taal zodanig beheerst dat hij of zij kan meedoen en zich optimaal kan ontplooien. Voor ons is ontplooiing een basisrecht en een voorwaarde voor een prettige samenleving. Dit betekent plezierigere verhoudingen en meer onderling begrip. Maar een grote groep mensen staat nog aan de kant. Zij willen graag meedoen, maar kunnen niet. Ze beheersen vaak nog onvoldoende competenties die in onze maatschappij belangrijk zijn.

Praktijkgericht onderwijs

Die zorg wordt gelukkig ook gedeeld door de politiek. De afgelopen jaren lag de focus op eerst de taal leren en het behalen van het inburgeringsdiploma. Maar met alleen een inburgeringsdiploma en een basiskennis van de taal ben je er nog niet. In het vernieuwde inburgeringsstelsel zal de cursist door een integrale aanpak van volwasseneneducatie en inburgering begeleid worden naar actieve deelname aan de maatschappij. Dat vraagt praktijkgerichte opleidingen in samenwerking met gemeenten, bedrijven en (vrijwilligers)organisaties, afgestemd op het persoonlijke leertraject van de cursisten, waarin we ook hun omgeving zullen betrekken. TopTaal biedt competentiegericht onderwijs in combinatie met taallessen. Bijvoorbeeld les in omgaan met thuisadministratie, opvoeding, opleiding en werk. Trajecten op het gebied van Taal & Werk en Taal & Ouderbetrokkenheid zijn goede voorbeelden hoe het wat ons betreft zou moeten. Deelnemers verbeteren hun beheersing van de Nederlandse taal en leren tegelijk hoe ze beter kunnen meedoen in onze maatschappij. Competentiegericht leren is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Innoveren

Samen met onze opdrachtgevers en partners zorgen wij ervoor dat deelnemers aan onze cursussen zich gelukkiger voelen in ons land, doordat ze meedoen in de maatschappij.  Ik ben er trots op dat wij zoveel tevreden cursisten hebben. Maar ook dat we bestaande en nieuwe relaties telkens mogen uitdagen met innovatieve, ondersteunende middelen. Het leerlingvolgsysteem Mijn TopTaal is hiervan een heel recent voorbeeld. Al blijven we voortdurend op zoek naar hoe het beter kan.

Meer verhalen

 

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier