stripes Icoon Inspiratie

Taalcursussen zijn voor ons onmisbaar

In 2017 namen tien cursisten van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp deel aan een taaltraject van TopTaal. Omdat de ervaringen zo positief waren, besloot de organisatie ook dit jaar weer cursussen te laten plaatsvinden.

Inmiddels zijn vijftien deelnemers gestart met een cursus waarbij zij onder meer leren hun werkrooster te lezen, zich ziek en beter te melden, werk over te dragen, afkortingen op een dieetlijst te begrijpen, de hygiëneregels snappen en beleefd met patiënten kunnen communiceren. Deelnemers aan de Gevorderden cursus leren daarnaast hoe zij complimenten kunnen geven of ontvangen en hoe zij goed kunnen reageren op kritiek.

Ze denken altijd met ons mee

Esther de Wilde, adviseur Patiëntenvoorlichting & Laaggeletterdheid, licht toe wat de redenen waren om trainingen bij TopTaal in te kopen. ‘Wij hebben een grote afdeling Services. Daaronder valt onder andere de schoonmaak ploeg. Omdat er veel mensen werken van wie het Nederlands niet de moedertaal is, hebben wij besloten hen de mogelijkheid te geven hun taalkennis te verbeteren. Deze groep medewerkers bleek tegen veel dingen aan te lopen. Denk aan het lezen van instructies en veiligheidsvoorschriften. Dat moest anders. Taal is hierbij een middel om de medewerkers beter te laten functioneren. En omdat we ons steeds nadrukkelijker  richten op laaggeletterde medewerkers en patiënten, zijn de taalcursussen voor ons onmisbaar.’

Enthousiaste reacties

Bereidwillig en vriendelijk, zo ervaart Esther de contactpersonen van TopTaal. ‘Ze denken altijd met ons mee. Ook helpen ze heel goed met het aanvragen van subsidies. Zo hebben ze dit jaar meegekeken toen wij weer subsidie wilden aanvragen. Ze meldden het ons toen de deadline voor de aanvraag er weer aan kwam en hebben toen een groot deel van de subsidie-aanvraag voor ons ingevuld. Dat heeft ons enorm geholpen.’

Ook de flexibiliteit die TopTaal biedt, valt bij het Spaarne Gasthuis in goede aarde. Samen met TopTaal zoekt Esther de meest geschikte tijdstippen voor de cursussen uit. Schoonmakers werken immers veel in avonddiensten en daarom is het van belang dat zij de cursus overdag kunnen volgen. ‘Uit de evaluatie van de cursus van vorig jaar bleek dat er een vrij lange periode zat tussen de intakes en de start van de cursussen. Dat kwam toen door de toewijzing van de subsidie. Dit jaar hebben we dat anders kunnen doen.’

‘We hebben erg enthousiaste reacties gekregen van de deelnemers. Het was ook nuttig dat iedereen een advies kreeg van de docent: ga eens naar de bibliotheek. Of maak eens een praatje met de buurvrouw. Wij hebben gemerkt dat cursisten het lastig vinden na afloop van de cursus zelf door te leren, dus het was waardevol dat zij daarvoor persoonlijk een handvat kregen. Wat ik bovendien heel leuk vond, was dat we als Gasthuis meededen aan de Week van de Alfabetisering. Toen ik een opfriscursus wilde organiseren voor alle medewerkers, van arts tot baliemedewerker, bood TopTaal aan dit kosteloos te doen, speciaal voor ons als ziekenhuis. Dat is toch geweldig?’

Meer verhalen

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier