stripes Icoon Inspiratie

Taal & ouderbetrokkenheid

Veel basisscholen hebben moeite ouders bij de school te betrekken, in het bijzonder wanneer zij het Nederlands niet als moedertaal hebben.

De Zevende montessorischool in Amsterdam biedt sinds anderhalf jaar de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid van TopTaal aan. Met succes, want ouders spelen nu een veel actievere rol binnen de school. Gefinancierd door de gemeente is de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid bestemd voor vaders en moeders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Met het programma stimuleert de gemeente ouders om de Nederlandse taal te leren en hun betrokkenheid bij zowel de school van hun kind als bij de taalontwikkeling te vergroten. De doelstellingen van de cursus zijn drieledig: het verbeteren van de taalvaardigheid van ouders zodat zij beter in staat zijn hun kind te ondersteunen in diens ontwikkeling, het vergroten van de ouderparticipatie op de school van hun kind en tot slot het voorbereiden van ouders op een vervolg richting participatie, vrijwilligerswerk of scholing.

Het lesprogramma is samengesteld door de professionals van TopTaal. En het is succesvol.  De Zevende montessorischool is één van de ruim veertig scholen die deelnemen. Drie keer per jaar kunnen ouders zich opgeven voor een reeks van twintig lessen. Daarna worden zij twee ochtenden in de week verwacht op de school van hun kind. De school heeft hiervoor wel een passend lokaal nodig, maar de kosten van de lessen zijn verder minimaal en beperken zich tot een schoolbord, pennen en papier. Directeur Eva Meilof vindt het belangrijk dat ouders zich thuis voelen in de school. Alleen al daarom is zij blij met de cursussen van TopTaal. ‘Vroeger zag je dat ouders meer moeite hadden om vragen te stellen of hulp te bieden. Ze leverden hun kinderen bij de voordeur van de school af en vertrokken direct. Nu merk je dat zij de school veel meer gaan beschouwen als onderdeel van hun eigen leven. En vragen stellen en meehelpen op school.’

Luizenmoeder

Om zich zekerder te voelen in deze maatschappij hebben ouders van niet-Nederlandse afkomst vaak behoefte aan handreikingen. Cursussen waarin zij niet alleen hun taalvaardigheid verbeteren maar ook de school beter leren kennen helpen daarbij, volgens Eva. ‘Dit zijn ouders die het moeilijk vinden contact te zoeken. In de lessen houden zij zich vaak met dezelfde thema’s bezig als hun kinderen; is het Kinderboekenweek dan vertelt docente Anelli hen daar veel over. En wanneer we een themaweek Gezondheid hebben, wordt daar binnen de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid ook aandacht aan besteed .’

Gemakkelijk is het niet voor de docente om elke keer weer iedere cursist op maat te bedienen. Het opleidingsniveau van de deelnemers verschilt heel erg. Ook ziet Anelli dat de ene ouder vooral beter wil leren spreken terwijl een andere ouder in dezelfde groep veel meer baat heeft bij uitleg over opvoeding. Hoe ga je om met een kind dat alleen nog maar wil gamen? En wat doe je met een kind dat moeite heeft zijn energie in bedwang te houden? Door in te gaan op vragen die leven binnen de groep zorgt Anelli dat de ouders zich bekwamen in het opvoeden, maar ook dat zij elkaar beter weten te vinden. Ze bouwen een netwerk op en raken goed geïnformeerd. Heel erg leuk om te zien, vinden Eva en Anelli allebei.

De opbrengst van de lessen is hoog, zo meent Eva. ‘We hebben een groep bevlogen mensen, die op een ontspannen manier nieuwe vaardigheden leren. Dat is goed voor henzelf maar ook voor hun kinderen. Doordat de ouders vaker op school zijn, is het gemakkelijk voor hen zich te verdiepen in de leefwereld van  hun kinderen. Daarnaast helpen ze regelmatig mee op school, als luizenmoeder of in de bibliotheek bijvoorbeeld. Ze hebben daarbij veel steun aan elkaar. Voor kinderen is het heel goed te zien dat hun ouders blijven leren. Ik zou het vreselijk vinden als de lessen moesten stoppen. Gelukkig is daarvan op dit moment geen sprake.’

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier