Inspiratie

Taalhuis Ede

Sinds de start van Taalhuis Ede is TopTaal een betrokken partner en bondgenoot. De samenwerking tussen non-formeel en formeel aanbod maakt dat inwoners van Ede kunnen rekenen op een passend taalaanbod.

Het taalhuis heeft een centrale rol bij het doorverwijzen van kandidaten naar de verschillende mogelijkheden om de basisvaardigheden aan te pakken. Als iemand zich bij Taalhuis Ede meldt, wordt er samen met de kandidaat zorgvuldig gekeken wat het beste zou passen bij het doel dat hij of zij heeft. Daarnaast gaan de projectleider van TopTaal en Annelies Berk van het taalhuis regelmatig samen op pad naar organisaties om te vertellen over het onderwerp laaggeletterdheid en welke mogelijkheden er allemaal voor mensen zijn. Moedertaalsprekers die moeite hebben met lezen en schrijven melden zich namelijk niet vanzelf.  Het gezamenlijke doel is inwoners van de gemeente Ede te helpen om zelfredzamer te worden.

TopTaal is een belangrijke speler voor ons.

Positieve ervaringen

Annelies Berk van het taalhuis: ‘Mijn ervaringen met TopTaal zijn positief. TopTaal is een heel belangrijke speler voor ons. Wij zijn er als Taalhuis niet alleen voor mensen die Nederlands als tweede taal leren, maar ook  voor moedertaalsprekers die moeite hebben zich te redden. Om ervoor te zorgen dat laaggeletterdheid aandacht krijgt in de gemeente en het aanbod goed op elkaar af te stemmen hebben we een Stuurgroep Taalhuis.  TopTaal maakt onderdeel uit van de stuurgroep en samen met de andere partners, WerkKracht, Gemeente Ede, Malkander en Cultura, houden we elkaar scherp. Daarnaast overlegt de projectleider van TopTaal op regelmatige basis met de taalhuiscoordinator Annelies Berk over aanmeldingen, doorverwijzingen, knelpunten in het aanbod en hoe in te spelen op wachtlijsten.

Het is fijn dat TopTaal ook enthousiast is en dat we zozeer op elkaar kunnen rekenen. We kunnen de deelnemers nu doorlopende educatie aanbieden. Als iemand formeel niet meer verder kan, wordt er in het non-formele aanbod gezocht naar een activiteit waar iemand de verworven vaardigheden in stand kan houden. Deelnemers zijn echt verder gekomen door een training bij TopTaal, geven ze aan. Ik hoor positieve berichten. Voor mij is TopTaal een sociale organisatie die echt hart heeft voor de doelgroep.’

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier