circle Icoon

Algemene voorwaarden

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke gegevens. In onze privacyverklaring staat  precies beschreven wat we met jou persoonlijke gegevens doen.

Voor zover voor de Algemene Bepalingen en Huisregels van TopTaal niet toereikend zijn, hanteren wij de Algemene voorwaarden van de NRTO.

  • Gedragscode consumenten NTRO
Gedragscode consumenten_NRTO

 

  • NRTO gedragscode beroep en bedrijf 2015
Gedragscode beroep en bedrijf_NRTO

 

  • Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen
Algemene voorwaarden consumenten_NRTO_1-1-2019

 

  • Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding
Algemene voorwaarden beroep en bedrijf_NRTO

 

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier