stripes Icoon Onze aanpak

Theorie & Praktijk

In alles wat we doen theorie & praktijk geïntegreerd

Praktijk in de lessen
De meest effectieve leermethode is doen. Daarom is in de lessen uiteraard veel ruimte voor het oefenen van de nieuwe onderwerpen en zijn onze lessen ingedeeld naar doel. Bijvoorbeeld het vinden van een baan, het praten met de leraar van de kinderen, het samenwerken met collega’s. Bovendien vinden wij dat de praktijk ook echt onderdeel uitmaakt van de lessen. Daarom brengen we de praktijk in de les of de les naar de praktijk. Bijvoorbeeld door gastcolleges van mensen uit het bedrijfsleven of door excursies naar het bedrijfsleven.

Ook hebben we werkbezoeken met de cursisten afgelegd, onder meer aan  Sodexo en aan een Van der Valk-hotel. Margriet Breet, docent

Samenwerking
Als je zoals wij wilt dat mensen participeren in de samenleving, kun je dat uiteraard niet alleen. We werken nauw samen met andere partijen die actief zijn op het gebied van taal en participatie en met het bedrijfsleven. Gezamenlijk werken we aan het realiseren van ieders doelstellingen.

Werkgevers kunnen bovendien zelf invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de cursisten die mogelijk hun toekomstige werknemers zijn. En gebleken is dat zo’n eerste kennismaking een prima start is om onder de cursisten medewerkers te werven.

Maatwerk
Daarom zijn de lesprogramma’s altijd maatwerk. Waarbij wij het belangrijk vinden dat het doel van zowel de opdrachtgever als de cursist wordt behaald. En dat betekent dat we veel aandacht besteden aan het definiëren van het leerdoel. Op basis daarvan ontwikkelen we de opleiding en zoeken we samenwerking met partners.

Agenda
Werkmarkt Amsterdam