circle Icoon Gemeenten

Volwasseneneducatie: Taal, Werk & Sociale activatie

Inwoners meer laten participeren in de samenleving door het aanbieden van taallessen en praktijkgericht onderwijs richting werk, opleiding of sociale activatie.

Taalopleidingen en werkgerichte trajecten

Als gemeente wilt u dat uw inwoners zoveel mogelijk actief zijn op de arbeidsmarkt, dat ze participeren in de samenleving. Maar er zijn inwoners die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Deze mensen zijn vaak geholpen met taallessen, praktijkgericht onderwijs richting werk of opleiding en extra ondersteuning. Onze programma’s richten zich onder meer op taalvaardigheid op de werkvloer, leren communiceren met collega’s en leidinggevenden, jezelf presenteren (solliciteren) en specifieke Nederlandse werknemersvaardigheden. Cursisten krijgen meer zelfvertrouwen om te solliciteren en aan het werk te gaan. Of om hun eigen bedrijf te beginnen. Hun kansen op de arbeidsmarkt worden groter.

Taalopleidingen en participatiegerichte trajecten

Als gemeente wilt u ook dat uw inwoners betrokken zijn en actief deelnemen aan de maatschappij. Maar er zijn inwoners die nog niet optimaal participeren in de samenleving. Onze programma’s richten zich onder meer op taalvaardigheid en op situaties die voorkomen in het dagelijks leven in Nederland. Cursisten krijgen meer zelfvertrouwen om vrijwilligerswerk te doen, een opleiding te volgen, hun eigen financiële administratie bij te houden of meer betrokken te zijn bij de school van hun kind.

 

 

De missie van TopTaal

TopTaal is uw aangewezen partner. Dit geldt voor zowel volwasseneneducatie als inburgeringstrajecten. Het is niet voor niets de missie van TopTaal om mensen voldoende taalvaardig te maken, zodat zij écht kunnen meedoen op de werkvloer en in de maatschappij.

De lat ligt hoog

Onze missie maakt dat wij een aantal hoge eisen aan onszelf stellen:

  • Maatwerk onderwijs van hoge kwaliteit
  • Dienstverlenend projectmanagement
  • Voortgang en borging studieresultaten
Referentie Intensief inburgeren loont Toen er in 2016 binnen de gemeente Voorst een verhoogde instroom van statushouders op gang kwam, werd al snel duidelijk ... Lees meer Lees meer over Intensief inburgeren loont

 

Maatwerk onderwijs van hoge kwaliteit

Hoge kwaliteit betekent voor ons dat veel deelnemers die de opleiding met succes afronden daarna actiever meedoen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Onze keuze om opleidingen te laten aansluiten op de dagelijkse (werk)praktijk werkt. Onze docenten zijn gecertificeerd en geselecteerd op hun vermogen om soepel te schakelen tussen verschillen leerstijlen.

 

 

Projectmanagement van A tot Z

Wij dragen zorg voor de gehele ontwikkeling, uitvoering en afstemming over het opleidingsproject. Wij stellen daarvoor een team samen dat bestaat uit een inhoudelijk adviseur, een projectleider en projectmedewerkers. Samen met u bepalen zij de behoefte en criteria, werken samen met andere partners en werven en selecteren de deelnemers.

Voortgang en borging studieresultaten

Voor inzicht in de leerontwikkeling van de cursist hebben wij een uniek geavanceerd leerlingvolgsysteem ontwikkeld met alle relevante informatie: MijnTopTaal. Hierdoor kunnen we tijdig actie ondernemen als dat nodig is, zoals een tussentijds gesprek of extra begeleiding voor de cursist. Gedurende het leertraject heeft de gemeente online toegang tot het dashboard. Uiteraard met inachtneming van de geldende AVG-wetgeving.

MijnTopTaal Van het werken met Excel-lijsten naar het geavanceerde cursistenvolgsysteem Mijn TopTaal; deze ontwikkeling heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden. Het ... Lees meer Lees meer over MijnTopTaal

 

Meer weten?

Bel ons gerust en vraag naar Simone van de Pol of Monique Deenik. Zij kunnen uw eerste vragen direct beantwoorden. U kunt ons bereiken op nummer 088 3742000 of  laat een bericht achter.

 

 

Succesverhalen

Overzicht van

Taal & Ouderbetrokkenheid - Gemeente Amsterdam

7de Montessorischool

De Zevende montessorischool in Amsterdam biedt sinds anderhalf jaar de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid van TopTaal aan. Met succes, ...

Lees meer
Lees meer over 7de Montessorischool
Intensief inburgeren - Gemeente Voorst

Maysoon Qurabi

Het intensieve inburgeringstraject is een samenwerking tussen de gemeente Voorst, TopTaal, Vluchtelingenwerk en Mens & Welzijn. Drie dagdelen ...

Lees meer
Lees meer over Maysoon Qurabi
Samenwerking met meerdere partijen

Gemeente Woerden

Vluchtelingenwerk, Ferm Werk en Blik op Talent zijn slechts drie van de partijen die ervoor helpen zorgen dat mensen ...

Lees meer
Lees meer over Gemeente Woerden

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier