stripes Icoon Onze aanpak

Topdocenten

We werken uitsluitend met professionals en hebben een eigen inhoudelijk team die de kwaliteit waarborgt door het houden van intervisies, studiemiddagen en workshops.

Professionals
Alle docenten van TopTaal zijn professionals: ze zijn bevoegd conform de eisen van de opdrachtgever en hebben vaak al jaren leservaring. Ze kennen de doelgroep en zijn goed op de hoogte van de verschillende trajecten en de lesmethodes die daarop voorbereiden. Per opleiding selecteren wij de meest geschikte docenten, zowel vakinhoudelijk als pedagogisch.

Elke docent was uniek. Ze gingen allemaal goed in op vragen en hadden heel veel geduld. Ook legden ze goed uit en hadden ze gevoel voor humor.’ Nadiya Manets, cursist          

 

Kennisdeling
Onze topdocenten ontwikkelen zich voortdurend. Ze wisselen ervaring en kennis uit in het docentenoverleg, tijdens de studiemiddagen, workshops en intervisiebijeenkomsten.

Intervisie
Omdat we de kwaliteit van de trajecten van TopTaal zeer belangrijk vinden, beschikken we over een team van inhoudelijk adviseurs om die kwaliteit te kunnen waarborgen. Het team geeft zelf les en houdt zich daarnaast bezig met onder meer het ontwikkelen van nieuwe lesprogramma’s, materiaalkeuze, lesobservaties, groepssamenstelling, deskundigheidsbevordering en coaching van de docenten.

Inspirerend
De docent is vaak van doorslaggevend belang voor de resultaten van de cursisten. Onze docenten zoeken altijd aansluiting op de praktijk, gaan ook zelf op onderzoek uit en laten zich inspireren door de praktijk.

De docent keek goed naar de behoeften van elke cursist. Interactieve oefeningen zorgden dat de lessen niet saai werden. Merel Aaldering, Blokker