circle Icoon Volwasseneneducatie

Taal & Ouderbetrokkenheid

Anderstalige ouders kunnen de cursus volgen op de school van hun kind en worden zo gestimuleerd om hun eigen taalniveau te verbeteren en meer betrokken te zijn bij de school.

Voor wie

Deze cursus is voor anderstalige ouders die de Nederlandse taal willen verbeteren en tegelijk meer betrokken willen zijn bij de school van hun kind.

Wat

Met de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid (TOB) stimuleren we ouders om de Nederlandse taal te leren en hun betrokkenheid bij school en de (taal)ontwikkeling van hun kind te vergroten.
De inhoud van de cursussen wordt in nauw overleg met de schooldirectie vastgesteld en is aanvullend op andere activiteiten van de school. De onderwerpen sluiten aan bij de thema’s van de school en bij de leervraag van de ouders. Denk aan bijvoorbeeld gezondheid en gezonde levensstijl. In de cursus wordt veel aandacht besteed aan de rol die de ouder kan spelen bij de schoolloopbaan van het kind. Door het maken van een portfolio worden ouders gestimuleerd om met hun kind te praten, te spelen, samen te koken, samen te lezen etc.

Duur:

11 weken

 

Meld je aan

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier