stripes Icoon Over TopTaal

Over ons

TopTaal is een dienstverlenende onderwijsinstelling voor volwasseneneducatie Nederlands. Wij werken vanuit onze drijfveer dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij.

Meedoen maakt gelukkiger

Meedoen maakt dat je je kunt ontplooien. En wij zien dat mensen die zich ontplooien en meedoen gelukkiger zijn. Maar onvoldoende vaardigheid in de Nederlandse taal en cultuur werkt daarin belemmerend.

 

Mensen vaardig maken in het Nederlands

Wij zetten ons elke dag in om mensen voldoende vaardig in de Nederlandse taal en cultuur te maken. Of zij nu van oorsprong anderstalig zijn of van oorsprong Nederlandstalig, daarom zoeken we steeds naar nieuwe manieren om meer mensen meer te leren.

Regie bij gemeenten

De landelijke overheid stelt dat de regie voor het leren en beter spreken, lezen en schrijven van het Nederlands bij de gemeenten ligt. In de praktijk roept dat een aantal uitdagingen op voor de gemeenten; hoe kunnen we de budgetten effectief en efficiënt inzetten, hoe kunnen we adequaat bijsturen, hoe kunnen we de cursisten op individueel niveau volgen?

Integrale aanpak

TopTaal biedt daarom een integrale aanpak van kwalitatief goed onderwijs, het volledig uit handen nemen van alle organisatorische handelingen en het registreren en analyseren van de resultaten in MijnTopTaal.

Cruciale rol bedrijfsleven

Het bedrijfsleven is cruciaal in het realiseren van onze doelstellingen en die van de gemeente. Want meedoen betekent vaak werk. En eenmaal aan het werk is het belangrijk dat de medewerkers voldoen aan de eisen die de werkgevers stellen, daarom werken we nauw samen met het bedrijfsleven; als partner en als opdrachtgever.

Onze werkwijze

Om onze missie te realiseren, zetten wij ons in op vier beloftes:

  1. Theorie & Praktijk zijn geïntegreerd in alles wat we doen
  2. Zorgen voor onze cursisten en ontzorgen onze opdrachtgevers
  3. We werken uitsluitend met topdocenten
  4. We dragen positief bij aan de publieke opinie

Stichting Leren Helpt!
Omdat TopTaal vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij, heeft TopTaal de Stichting Leren Helpt opgericht. De stichting is aanvullend aan het taalaanbod van TopTaal, door wekelijks een Taalcafé te organiseren en taalmaatjes in te zetten. Daarnaast zet de Stichting zich ook in om mensen die buiten het georganiseerde taalaanbod vallen, te bereiken zodat ook zij de taal beter kunnen beheersen en daardoor hun toekomstperspectief kunnen verbeteren. Wij nodigen onze relaties uit ons hierbij te helpen.

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier