stripes Icoon Onze aanpak

Opinie & Onderzoek

Over inburgering en taal wordt veel gezegd en geschreven. Het zijn onderwerpen die ons allemaal raken. Juist dan is het belangrijk om feiten van opinie te scheiden en om te identificeren of een uitspraak is gebaseerd op feiten. Daarom doen wij onderzoek. Dat helpt ons bovendien om onze missie te realiseren; hoe kunnen we nog beter, meer mensen meer mee laten doen in onze samenleving.

Onderzoek: Inburgeren Nieuwe Stijl
TopTaal onderzoekt in samenwerking met Binnenlands Bestuur welke stappen gemeenten ondernemen om tegemoet te komen aan de eisen die minister Koolmees aan hen stelt met betrekking tot het Inburgeren Nieuwe Stijl. Deelnemers aan het onderzoek, krijgen uiteraard de detailrapportage gratis toegestuurd.