stripes Icoon Onze werkwijze

Kwaliteit, keurmerken en erkenning

TopTaal staat voor maatwerk onderwijs van hoge kwaliteit. Om aan te tonen dat wij hoge kwaliteit leveren én borgen laten wij ons regelmatig toetsen door onafhankelijke externe kwaliteitsorganisaties en certificerende instellingen.

Blik op Werk Keurmerk
Blik op Werk is een onafhankelijke kwaliteitsorganisatie. Opleiders die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk kunnen blijven en inburgeringscursussen volgen, komen in aanmerking voor het Keurmerk. Een onafhankelijke controleur controleert of de opleider aan alle hoge kwaliteitseisen voldoet. Het Blik op Werk Keurmerk is een sterrensysteem. TopTaal heeft het maximale aantal van vier sterren.

Toezicht in de klas
Naast de controle op administratief en procesmatig gebied, bekijkt Blik op Werk ook of de inhoud van de lessen voldoende is. Deze controle bestaat uit een combinatie van een digitaal instrument voor zelfevaluatie en een beoordeling door een gekwalificeerde inspecteur. Deze bezoekt een aantal lessen om te kijken of de kwaliteit van de lessen op orde is. Uit het rapport van de inspecteur bleek dat de kwaliteit van de lessen bij TopTaal prima is.

Tevredenheidscijfer
Een belangrijk onderdeel van het Blik op Werk Keurmerk is het tevredenheidscijfer. Een cursist die bij TopTaal een inburgeringscursus heeft gevolgd, krijgt een vragenlijst via e-mail of post. Uit alle antwoorden komt het tevredenheidscijfer. Een opleider moet een 6,5 hebben om het Blik op Werk Keurmerk te krijgen. TopTaal krijgt een 8 van haar cursisten.

NRTO-keurmerk
TopTaal heeft het NRTO-keurmerk. We zijn getoetst door een externe certificerende instelling en voldoen aan de hoge kwaliteitseisen. Een opleider met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

Crebo (diploma) erkenning
TopTaal heeft als een van de eerste particuliere opleiders in Nederland een crebo-erkenning ontvangen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het ministerie heeft een centraal register met erkende beroepsopleidingen, het crebo. De onderwijsinspectie houdt toezicht op deze opleidingen.

CRKBO
TopTaal is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In dit register staan opleiders en onderwijsinstellingen die voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten.

Taalakkoord Werkgevers
TopTaal is als aanbieder van professionele trainingen Taal op de Werkvloer partner van het Taalakkoord Werkgevers. Werkgevers dragen door hun deelname aan het taalakkoord bij aan de taalvaardigheid van medewerkers door taal op de werkvloer bespreekbaar te maken en medewerkers te scholen. Met het Taalakkoord zetten we samen met werkgevers in op taal en delen we kennis en ervaringen.

 

Blik op Werk                          

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier