triangle Icoon Nieuws

Een inspirerend congres!

Praktische voorbeelden en handvatten bij inburgering.

Op maandag 18 november organiseerden Binnenlands Bestuur, TopTaal en Nieuwkomers aan de Slag een congres omtrent de invoering van de nieuwe wet inburgering.

Centraal stond het thema samenwerken bij inburgering om statushouders effectiever te ondersteunen bij het zoeken naar werk. Hiervoor is een integrale aanpak en meer maatwerk nodig. Tijdens verschillende inspiratiesessies werd hier op ingegaan en deelden experts, gemeenten en bedrijven hun ervaringen.

Gemeenten onder de loep

Tijdens de sessie ‘Gemeente onder de loep’ werden deelnemers meegenomen in de klantreis die de statushouder doorloopt om tot het opstellen en de uitvoering van een ondersteuningsplan (PIP) te komen. Meerinzicht, de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde werkt vanuit deze methodiek en deelde ervaringen over de ontwikkeling en inzet van verschillende duale voltijdtrajecten op het gebied van inburgering en arbeid.

In de regio Utrecht is een unieke aanpak ontwikkeld waar de statushouder vanaf dag 1 na aankomst start met de integratie. De gemeente Utrecht deelde de totstandkoming van het proces en welke instrumenten daarvoor van belang zijn. Deze integrale aanpak van de regio Utrecht maakt deel uit van de nieuwe wet inburgering.

Inburgeren werkt!

Meerinzicht lichtte ook het maatwerktraject ‘inburgeren werkt’ toe. Een digitaal platform waarin de statushouder competenties verwerft. De competenties worden opgedaan via praktische opdrachten gericht op werknemersvaardigheden, vaktaal en taalversterking. Dit platform is samen met partners, waaronder TopTaal, tot stand gekomen. Lees meer.

Duurzame participatie

Bij de sessie ‘de kortste weg naar duurzame participatie’ werden de voordelen van een verlengde intake getoond en handvatten gegeven voor mogelijk eerste stappen die een gemeente kan zetten.

Tijdens de workshop ‘ vrouwelijke statushouders aan de slag’ werd ingegaan op wat voor deze doelgroep werkt en wat niet. En vooral ook wat nodig is en hoe je dat kunt bereiken. Een interessante sessie waarin specifiek werd ingegaan op het verbeteren van de inburgering en participatie van vrouwen.

De arbeidsmarkt

De Swinhove groep deelde goede voorbeelden voor het inzetten van statushouders in de zorg. Conclusie: het is niet alleen een leuke en leerzame leerwerkplek voor de statushouder, maar ook een verrijking voor de medewerkers.

Met de komst van de nieuwe wet inburgering moeten gemeenten de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), de opvolger van ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) aan inburgeraars aanbieden. In de sessie van Elwine Halewijn van ITTA werden handvatten gegeven voor de invulling van de MAP.

Monitoren van cursisten

TopTaal heeft aan de hand van lopende projecten laten zien dat een cursistenvolgsysteem heel veel werk uit handen neemt. TaalR was uitgenodigd om een presentatie te geven. Taalr is een applicatie die gemeenten helpt de resultaten van taalcursussen te monitoren. Zo heb je alle informatie bij elkaar, minder werkdruk en 100% AVG-proof. Lees meer. 

Wil je naar aanleiding van het congres meer informatie over één van de sessies? Of wil je advies over een bepaalde aanpak? We helpen je graag! Neem contact met ons op en vraag naar één van de opleidingsadviseurs!

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier