triangle Icoon Nieuws

Met taal en cultuur op weg naar werk in de logistiek

Een samenwerking tussen Randstad, KIT Intercultural Professionals en TopTaal

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat er “ruimte voor iedereen” is in de stad. En wil samen werken aan gelijke kansen, maar vindt beheersing van de Nederlandse taal essentieel. Centraal staan dan ook trajecten met combinaties taal, opleiding en werk. In opdracht van de gemeente Utrecht zijn we met onze partners, Randstad, KIT Intercultural Professionals op 25 november gestart met het traject Taal, Werk en Cultuur in de Logistiek. Met als doel werkzoekenden in de bijstand, waarbij de beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse cultuur een belemmering is op de arbeidsmarkt, effectief voor te bereiden op werken in de logistiek of het volgen van een bbl-opleiding logistiek medewerker (mbo2).

Verbinding met de praktijk

We bereiken dit door praktijkgerichte taalondersteuning te bieden en een nauwe samenwerking aan te gaan met partners en natuurlijk werkgevers. Naast de taallessen zullen deelnemers via een werkervaringsplaats van Randstad de eerste werkervaring opdoen. Bij KIT ontwikkelen deelnemers interculturele communicatieve vaardigheden en leren ze de Nederlandse werkcultuur kennen.
Belangrijk tijdens het traject is dat de verschillende lessen elkaar versterken en dat de lessen verbinding hebben met de praktijk. Zo is het bijvoorbeeld voor de doelgroep statushouders van belang om taalonderwijs en de ontwikkeling van interculturele bewustwording en communicatie met de praktijk te verbinden. Een deelnemer moet niet alleen leren tijdens het traject, maar het ook kunnen toepassen.

Fase 1
Het traject bestaat uit een aantal fases. In de eerste fase krijgen deelnemers een intensieve taaltraining. De nadruk ligt op algemene taalverhoging met daarnaast aandacht voor vaktaal. En er wordt aandacht besteed aan de algemene werknemersvaardigheden. Om de taal aan de praktijk te verbinden, krijgen deelnemers praktijkopdrachten mee. Omdat de lessen (deels) bij de werkgever worden gegeven, kunnen de deelnemers de praktijkopdrachten ter plekke uitvoeren.

Fase 2
In de tweede fase is er nog steeds aandacht voor taalverhoging, maar ligt de focus meer op vaktaal in de logistiek. Ook starten de deelnemers in deze fase met een werkervaringsplek. Daarnaast krijgen de deelnemers in deze fase cultuurtraining van KIT, waarin ze zich bewust worden van de eigen culturele bril waar ze doorheen kijken en leren wat er van hen verwacht wordt in een Nederlandse werkomgeving en specifiek in de Logistiek (de werkcultuur).

Fase 3
Tijdens de derde fase van het traject lopen de deelnemers stage en volgens ze nog steeds de trainingen van KIT en veel taallessen. Deze taallessen zijn steeds meer gericht op vaktaal en op de praktijk. Daarnaast verzorgt KIT voor de werkgevers sessies rondom interculturele bewustwording en communicatie om wederzijds begrip te kweken en de kans op succes van de deelnemers te verhogen.

Fase 4
De vierde fase bestaat voornamelijk uit werken en vakspecifieke taalles. Indien nodig kunnen deelnemers extra taallessen krijgen om zich klaar te stomen voor een bbl opleiding of een baan. In de laatste fase worden de deelnemers begeleidt naar werk of een opleiding.

De taallessen

Het beter begrijpen, spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol volgen van een opleiding en het goed kunnen uitvoeren van een functie. Tegelijkertijd wordt taalvaardigheid het beste geleerd als het ‘relevante taal’ betreft – taal die direct aansluit bij de praktijk. Daarom richt de taaltraining zich op twee onderdelen: algemene taalverbetering en competentiegericht onderwijs aan de hand van casussen en praktijkopdrachten.

Taalvaardigheid
Deelnemers verbeteren hun taalvaardigheid d.m.v. intensieve taallessen en de digitale lesmethode ‘Link’. De docent maakt gebruik van interactieve werkvormen; deelnemers oefenen in de les veel met elkaar en in de groep. De docent begeleidt de deelnemers bij ‘Link’ en kan vorderingen van deelnemers inzien, alsook persoonlijke knelpunten waaraan gewerkt moet worden. Voor de bbl-opleiding zijn toetsvaardigheden en studievaardigheden van belang. We oefenen daarom met leesstrategieën, instructietaal en woordenschat. We stimuleren deelnemers tot zelfstudie en het gebruik van de taal in de praktijk, o.a. door taalkaarten waarop de deelnemers invullen waar ze de afgelopen week Nederlands hebben gebruikt.

Competenties
Voorafgaand aan de training stemmen we met de werkgever en Randstad de cursusdoelen af. Welke specifieke vaardigheden zijn in de logistiek en de desbetreffende opleiding van belang? Deze vaardigheden formuleren we als competenties: ‘ik kan …’.
Tijdens het traject wordt er intensief geoefend met de competenties, zodat deelnemers niet alleen in de veilige setting van de klas de taal kunnen en durven gebruiken, maar ook daarbuiten via praktijkopdrachten. Ter voorbereiding wordt de theorie bij de praktijkopdracht behandeld waarna de deelnemers in de les oefenen. Daarna voeren de deelnemers de opdracht buiten de les uit, bij voorkeur op de werkplek. Zo ontstaat er een directe link tussen de theorie en de praktijk.

Wil je meer weten over dit traject? Of weten wat TopTaal voor je kan doen? Neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs!

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier