stripes Icoon Inspiratie

Taal en participatie gaan hand in hand

Super bevlogen noemt Remco Cornielje zichzelf. En hij is net als de medewerkers van TopTaal een harde werker. Wat doet Blik op Talent, de stichting waar Remco oprichter van is en welke ervaringen zijn er met TopTaal?

Stichting Blik op Talent werd in 2010 opgericht door een groep idealistische integratie- en participatie-experts. Gevestigd in Amsterdam-West legt de stichting zich toe op het ontwikkelen en geven van trainingen voor specifieke doelgroepen. Het divers samengestelde Blik op Talent-team, zowel  wat betreft opleiding, specialisme, talenkennis als culturele achtergrond, werkt vanuit het principe dat met persoonlijk contact en met een enthousiasmerende houding de beste resultaten worden geboekt.

Samen werken we aan ‘permanente participatie’ van cursisten

Intensieve samenwerking

De samenwerking tussen Blik op Talent en TopTaal is intensief. ‘We komen elkaar op verschillende gebieden tegen’, vertelt Remco. ‘TopTaal verzorgt onder andere het taalaanbod in opdracht van de gemeente Amsterdam. Binnen hetzelfde kader organiseren wij het aanbod om mensen te laten participeren in de maatschappij. Samen zorgen we voor beroepsoverstijgende competenties die loopbaanontwikkelingen positief sturen en mensen meer kans geven op een baan.
Daarnaast komt Remco de TopTaal-collega’s regelmatig tegen bij de wijkleerschool, waar mensen tweedekansonderwijs kunnen volgen om een startkwalificatie te behalen. Met deze startkwalificatie kunnen ze hun eerste stappen zetten richting de arbeidsmarkt. TopTaal verzorgt de taallessen voor mensen met een taalachterstand. En Blik op Talent verzorgt de beroepsopleiding.  Zo zorgen we ook hier samen voor een betere participatie voor de deelnemers.
Omgekeerd kan TopTaal bij de stichting terecht wanneer cursisten stageplekken zoeken. Remco en zijn collega’s spelen daarbij vaak een bemiddelende rol. Deze stageplekken zijn erg belangrijk om zo snel mogelijk het geleerde in de praktijk te brengen.

Remco: ‘De samenwerking tussen beide organisaties verloopt heel open. ‘We complementeren elkaar. We delen informatie uit het veld met elkaar en sparren waar nodig over oplossingen en mogelijkheden. Dat is precies zoals een samenwerking moet zijn; samen zorgen we er met dezelfde visie voor dat iemand een zo goed mogelijke start in Nederland maakt waarbij we onder andere door ons open en flexibel op te stellen samen naar hetzelfde doel toewerken.’

Op zoek naar duurzame verbetering

Remco houdt zich vanuit de Stichting Blik op Talent bezig met projecten op het gebied van maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie. ‘Ik maak als oprichter van de stichting vaak heftige dingen mee. Wist je dat er alleen al in Amsterdam Nieuw-West in het eerste kwartaal van 2018 honderdzeventig meisjes als vermist zijn opgegeven? Het is soms onvoorstelbaar moeilijk om met die meiden in contact te komen. Daarna probeer je ook nog toekomstgericht met ze aan de slag te gaan. We doen veel positieve dingen. Zo leren we ze bijvoorbeeld boksen om hun weerbaarheid te vergroten.’
Daarbij kijken Remco en zijn collega’s altijd waar kansen liggen. Zij betrekken de persoonlijke omgeving van een cliënt en proberen zo diens sociale netwerk te versterken. ‘Wij brengen eerst in algemene zin in kaart wat iemand kan en wat iemand nodig heeft. Dat is voor iedereen anders. We kijken heel nadrukkelijk naar de talenten van mensen en daarmee gaan we aan de slag.

Als stichting zijn we gegroeid van twee collega’s naar een team van twaalf. Dus we doen iets goed’, meent Remco.
‘We zijn heel erg blij met de samenwerking met TopTaal. TopTaal levert echt kwaliteit. Het zijn harde werkers en dat zijn wij ook. Het fijne is dat ze geen negen tot vijf-mentaliteit hebben. Dat werkt ook niet in deze omgeving, waar je kwetsbare mensen echt moet helpen door het systeem te komen. We weten dat je op elkaars professie kunt vertrouwen, de collega’s van TopTaal en wij. Ook al zijn wij in vergelijking met TopTaal een heel kleine speler in het sociale domein, we zijn allebei op zoek naar duurzame verbetering. En wat mij betreft gaan taal en participatie hand in hand.’

Meer verhalen

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier