stripes Icoon Inspiratie

Optimale voorbereiding op werk: duaal traject voor statushouders

In september start het traject Activering naar Werk 2020. Het succes van het identieke traject vorig jaar in Apeldoorn zorgt voor een uitbreiding:

In september start het traject Activering naar Werk 2020. Het succes van het identieke traject vorig jaar in Apeldoorn zorgt voor een uitbreiding: naast Apeldoorn gaat het traject nu ook in Epe starten en meerdere gemeenten hebben belangstelling. We werken opnieuw samen met Blik op Talent en lokale vrijwilligersorganisaties.

Wie zijn de deelnemers?
Deelnemers aan het duale traject zijn statushouders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze doelgroep is het moeilijk inzicht te krijgen in waar hun kansen liggen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Vaak is het beroep dat zij in het land van herkomst uitoefenden in Nederland heel anders. Daarnaast is er weinig contact met mensen buiten het eigen huishouden en vereist het naast Nederlandse taalvaardigheid ook moed en een begeleid stappenplan om effectief op weg te gaan naar werk. Er worden daarom per week drie dagdelen taalles en een dagdeel empowerment gegeven. De taallessen zijn verbonden aan thema’s (bijvoorbeeld: de stad en jouw buurt, netwerken opbouwen, solliciteren, Nederlandse werkcultuur). De lessen zijn doorspekt met praktijkopdrachten. Ook zijn er externe activiteiten zoals kennismaken met een buurtactiviteit, bezoek aan de bibliotheek etc. Het dagdeel empowerment is gericht op het ontwikkelen van zelfkennis in relatie tot participeren in de Nederlandse werkcultuur: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?

De taallessen zijn verbonden aan thema’s (bijvoorbeeld: de stad en jouw buurt, netwerken opbouwen, solliciteren, Nederlandse werkcultuur)

Waar liggen de kansen en mogelijkheden
Het is essentieel dat deelnemers een goed beeld krijgen van waar hun kansen en mogelijkheden liggen en hier een levendig beeld van krijgen in de praktijk. Dit bereiken we door naar bedrijven toe te gaan en te laten zien wat het werk inhoudt, wat er van je verwacht verwordt en wat de mogelijkheden zijn. De activiteiten sluiten aan bij de persoonlijke doelstellingen van de deelnemers. Vanaf de start van het traject wordt nauw samengewerkt met de klantmanager van de gemeente.

In de aanmeldings- en intakefase wordt samen met de klantmanager aandacht besteed aan de persoonlijke doelstellingen van de deelnemer. Dit vormt de basis en geeft duidelijkheid, de deelnemer weet waar hij naar toe werkt. In de trajecten in Apeldoorn en Epe is ook werkbedrijf Lucrato vanaf de start betrokken, zodat de overstap aan het eind van het traject naar een begeleide werkplek optimaal aansluit.

Meer verhalen

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier