stripes Icoon Inspiratie

Samen meer doen voor cursisten

Wie met TopTaal belt, kan Karamjit aan de lijn krijgen. Als oud-cursist van TopTaal weet zij als geen ander wat het betekent als je de taal spreekt.

Je begrijpt de mensen om je heen, je kunt makkelijker vrienden maken en werk vinden. Dat gunt zij alle anderstaligen die in Nederland wonen. Het maakt ook dat zij iedereen die belt vrolijk en professioneel te woord staat.

‘Het leukste aan mijn werk vind ik dat ik mensen kan helpen en hen te woord staan. Soms is het puzzelen als een cursist belt die nog niet goed Nederlands spreekt en ook geen Engels.’ TopTaal heeft Karamjit deze baan in het najaar van 2017 aangeboden, direct na het afronden van de TopTaal beroepsopleiding voor baliemedewerker. ‘Ik was naar een voorlichtingsavond van de gemeente en daar zag ik een flyer. Toen heb ik me meteen aangemeld’, zegt Karamjit energiek alsof het de normaalste zaak van de wereld is om zo snel te handelen.

Stage

De mbo-opleiding die TopTaal in samenwerking met de gemeente Amsterdam aanbood duurde tien weken en bestond uit het volgen van lessen en het lopen van een stage. De opleiding heeft Karamjit als behoorlijk intensief ervaren. ‘We hadden veel huiswerk. We hadden ook erg leuke docenten. Het was niet moeilijk maar wel druk, want naast de lessen moesten we ook stage lopen.’

De stage heeft Karamjit bij TopTaal vervuld. Haar enthousiasme en klantvriendelijkheid vielen TopTaal op en twee maanden na het afronden van de opleiding bood TopTaal haar een baan als receptioniste/baliemedewerker aan. TopTaal vindt het belangrijk dat mensen een kans krijgen en geeft daarom zelf het goede voorbeeld door regelmatig oud-cursisten in dienst te nemen. ‘Ik werd gebeld en kreeg de baan aangeboden. Ik hoefde niet eens te solliciteren.’

Ambitie

Voordat Karamjit aan de beroepsopleiding begon, sprak zij al redelijk goed Nederlands en gaf zij af en toe als vrijwilliger en als freelancer computerles aan zowel kinderen als ouderen. In India, waar Karmajit vandaan komt, had zij zowel een mbo-diploma electrotechniek als ICT, beiden in het Engels. Toen zij in 2003 haar man naar Nederland volgde, heeft zij haar diploma elektrotechniek in Nederland laten waarderen. ‘Maar ik had in India niet in dit beroep gewerkt, dus mijn kennis was verouderd waardoor het niet lukte om hierin werk te krijgen. Ik had in India wel al computerles gegeven aan kinderen, dus daarom ben ik me daarop gaan richten als vrijwilliger en als freelancer.’

Ik vind het bijzonder dat TopTaal iedereen de vrijheid geeft om zijn mening te geven om samen meer te kunnen doen voor cursisten.

Inmiddels is Karamjit twee dagen per week werkzaam als baliemedewerker en werkt daarnaast twee dagen per week bij het intake-team. Zij wil zich graag nog verder ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van administratie of ICT. ‘Ik zou graag nog een opleiding doen. De gemeente Amsterdam biedt zo’n opleiding. Maar omdat ik al een baan heb, kom ik daar niet voor in aanmerking.’ Ze had zelfs aangeboden om de opleiding dan zelf te betalen. Maar daar is de opleiding niet voor bedoeld.

‘Als je de taal spreekt, kun je werken en kun je nieuwe mensen leren kennen. Daardoor heb ik ook Nederlandse vrienden, bijvoorbeeld door de school van mijn zoon, maar ook door het werken als vrijwilliger en als feelancer.’ Terwijl Karamjit toen zij naar Nederland kwam hier nog helemaal niemand kende.
Karamjit is TopTaal dankbaar voor de kans die ze haar gegeven hebben. Tijdens de laatste personeelsdag, voor Karamjit haar eerste, deed ze volop mee. ‘Ik vind het bijzonder dat TopTaal iedereen de vrijheid geeft om zijn mening te geven om samen meer te kunnen doen voor cursisten.’

 

Meer verhalen

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier