stripes Icoon Inspiratie

Hogere kansen op de arbeidsmarkt

Het project ging in september 2018 in Deventer van start met cursisten met diverse opleidingsachtergronden. De focus lag op de voorbereiding op het benaderen van de arbeidsmarkt.

De cursus opstart naar werk heeft als doel deelnemers voor te bereiden op de arbeidsmarkt.  Als re-integratieadviseur en loopbaancoach met een onderwijsachtergrond is Nelie van der Velde altijd al geïnteresseerd geweest in de doelgroep statushouders en anderstaligen. In 2017 werkte zij als taalcoach mee aan een project met statushouders in een horecabedrijf. “Daar raakte ik ook met mijn hart betrokken bij deze doelgroep.” Toen in februari 2018 de vraag vanuit TopTaal kwam om een project op te zetten in de gemeente Deventer, twijfelde zij geen moment. Daarmee was de aanzet voor het project ‘Opstart naar werk’ gegeven.

De combinatie van taal én werk maakt de kans op succes groter

Nelie ontdekte dat er binnen TopTaal veel gemotiveerde cursisten zijn die zich erg inspannen om de Nederlandse taal te leren. Maar dat  het zetten van stappen richting werk in de praktijk voor veel anderstaligen een grote drempel is. Alleen taalonderwijs blijkt niet voldoende. “Samen zijn we aan de slag gegaan om een koppeling te maken tussen taalonderwijs en ondersteuning in het benaderen van de Nederlandse arbeidsmarkt.”

Het project ging in september 2018 van start met een zestal cursisten met heel diverse opleidingsachtergronden. De focus lag op de voorbereiding op het benaderen van de arbeidsmarkt. “Zo hebben de cursisten hun kwaliteiten, vaardigheden en loopbaanwaarden in beeld gebracht, zijn er een CV, een sollicitatiebrief en een LinkedIn-profiel gemaakt en hebben de mensen zichzelf gepresenteerd door middel van een pitch”, vertelt Nelie.

Na dit eerste, meer voorbereidende, deel was er ruimschoots aandacht voor de prakische kant zoals het uitbreiden van het sociale netwerk en het oefenen met sollicitatie- en netwerkgesprekken. Er werd actief gezocht naar werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk en betaald werk.

Succes

Tijdens de cursus bleek dat veel anderstaligen zich laten belemmeren door het idee dat ze de taal niet voldoende beheersen en dat dit eerst verbeterd moet worden, voordat de stap naar de arbeidsmarkt gezet kan worden. “Terwijl”, vindt Nelie, “ juist de combinatie van taal én werk de kans op succes groter maakt.” Trots vertelt Nelie dat naast het feit dat een drietal cursisten gedurende het traject een baan heeft gevonden, de bewustwording dat DOEN en zelf de regie pakken het belangrijkste resultaat van de cursus is.

“TopTaal is een prachtige organisatie die de combinatie tussen taal en arbeidsmarkt elke keer weer zoekt.  Een mooie aanpak om anderstaligen meer kansen te geven te participeren in onze maatschappij. Met veel plezier heb ik hier aan bijgedragen.”

Neem contact op Meer verhalen

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier